Mens en Organisatie

Op strategisch en operationeel niveau: experts in organisatie advies, inzetbaarheids-
beleid, cultuurtrajecten en RI&E's.

Mens en Organisatie

Specialties

Toxische stoffen, werken onder overdruk en systeemergonomie zijn onze specialties.

Specialties

Nieuws

01-06-2012

Het UMC St. Radboud (Nijmegen) en Arbo Unie (ECTS) starten een polikliniek klinische arbeidstoxicologie. Elk jaar sterven...

01-06-2012

Op 1 oktober 2011 is het project 'Evaluation of Tier 1 Exposure Assessment Models under Reach - ETEAM' gestart. Dit...

01-05-2012

Op 5 juni wordt er een nieuwe training Stoffenmanager 4.5 gegeven. Daarnaast wordt er op 7 juni een training...

Nieuwsoverzicht

Mens en werkomgeving

Kennis van omgevingsrisico's zoals ergonomie, veiligheid, chemische en fysische factoren bij nieuwbouw en bij bestaande situaties.

Mens en Werkomgeving

Mens en gezondheid

Monitoring om vroegtijdig gezondheidseffecten op te sporen en/of uitval in de toekomst te voorkomen en beroepsgerichte vaccinaties.

Mens en Gezondheid

Publicaties

Bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijk werkgeverschap, geluid en PIMEX.

Publicaties
Afsluiten